ഇവിടെ നൽകുന്ന വിവരങ്ങളുടെ ആധികാരികത ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നതായിരിക്കും
വിദേശത്തുള്ളവർ നാട്ടിൽ ഉള്ള കോണ്ടാക്റ്റ് നമ്പർ ഉപയോഗിക്കുക. മൊബൈലിലേക്ക് OTP വരുന്നതായിരിക്കും.


ജനറൽ മാട്രിമോണി ഏറെക്കുറേ സൗജന്യമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. കഴിവതും താങ്കൾ ഈ ഓൺലൈൻ സൗകര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കുവെക്കുമല്ലോ


Share via Whatsapp